ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ

    

Հարությունյան  Կարինե

տնօրեն

                                                              

        Կարապետյան  Քնարիկ                 Կարապետյան  Ոսկինար                      Բաբայան Էլմիրա                             

                փոխտնօրեն                                  փոխտնօրեն                                    փոխտնօրեն                                          

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                       

            Նահապետյան Կատինա                Մարգարյան Սանամ                    Սարդարյան Թամուշ

      հայոց լեզու, գրականություն         հայոց լեզու, գրականություն        հայոց լեզու, գրականություն  

                                                                                                  

                                       Մուրադյան Վարդուշ                                                          Սարոյան  Ռուզաննա

                                 հայոց լեզու, գրականություն                                                հայոց լեզու, գրականություն                       

                                                                                                      

                                Բալոյան  Գալինա                                Դանուղյան  Ռոզա                                  Դանուղյան Սիրուշ

                                 ռուսաց լեզու                                             ռուսաց լեզու                                             ռուսաց լեզու 

                                                                                                              

                               Համբարձումյան  Լուդմիլա                       Վարդանյան Աննա                                    Գրիգորյան Ծովիկ       

                                            անգլերեն                                                  անգլերեն                                                 ֆրանսերեն    

                                                        

                        Կարապետյան  Քնարիկ                  Բաղդասարյան  Ասյա                          Ազատյան Գոհար

                            պատմություն                            պատմություն                                              պատմություն

                                                                                                                                

                                Ղազարյան  Զաքար                            Մանուկյան  Աշխեն                              Հարությունյան Կարինե Մ.

                                           մաթեմատիկա                                   մաթեմատիկա                                                  մաթեմատիկա  

                                                                                                                       

                                                                      Հարությունյան  Նարինե                                    Մարգարյան  Սեյրան            

                                                                                մաթեմատիկա                                                     մաթեմատիկա    

 

                                                          

   Խաչատրյան Հասմիկ                     Ղազարյան Մարիետա                          Մարգարյան Արփինե             Գրիգորյան Արտակ     

            ֆիզիկա                                                    քիմիա                    կենսաբանություն                  կենսաբանություն                                       

                                                                                                       

                                              Մկրտչյան Ծովիկ                                                     Սումբատյան  Ալմաստ 

                                             աշխարհագրություն                                                        տեխնոլոգիա     

 

                                                                                                                                          

                                                                   Կարապետյան Ոսկինար                                         Մխիթարյան Քրիստինե

                                                                            ինֆորմատիկա                                                     ինֆորմատիկա

                                                                                                                                               համակարգչային  օպերատոր

                                                                                                        

                                          Բաղդասարյան Ռոբերտ                         Մկրտչյան  Վիրաբ                              Մարտիրոսյան  Կարեն

                                                         ՆԶՊ                                                  ֆիզկուլտուրա                                     ֆիզկուլտուրա

 

 

 

                                                                                                                             

       Ավագյան Նազելի                                  Ժամկոչյան  Արմենուհի                    Հովակիմյան Երմինե 

       գրադարանավար                                                                                                       հաշվապահ