Հ Ի Ն Գ Ե Ր Ո Ր Դ    Դ Ա Ս Ա Ր Ա Ն 

                                    

  Վ Ե Ց Ե Ր Ո Ր Դ    Դ Ա Ս Ա Ր Ա Ն 

                                   
        

   Յ Ո Թ Ե Ր Ո Ր Դ   Դ Ա Ս Ա Ր Ա Ն     

          

 

           ՈՒ Թ Ե Ր Ո Ր Դ   Դ Ա Ս Ա Ր Ա Ն

      

Ի Ն ՆԵ Ր Ո Ր Դ    Դ Ա Ս Ա Ր Ա Ն 

       

ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ <հումանիտար 1> 

ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ <բնագիտական 1> 

      

         ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ <բնագիտական 3> 

Տ Ա Ս Ն Մ Ե Կ Ե Ր Ո Ր Դ    ԴԱՍԱՐԱՆ <հումանիտար1>

 

Տ Ա Ս Ն Մ Ե Կ Ե Ր Ո Ր Դ    Դ Ա Ս Ա Ր Ա Ն   <բնագիտական 2>

 

Տ Ա Ս Ն Մ Ե Կ Ե Ր Ո Ր Դ     Դ Ա Ս Ա Ր Ա Ն   <բնագիտական 3>

                      

Տ Ա Ս Ն Ե Ր Կ ՈՒ Ե Ր Ո Ր Դ   Դ Ա Ս Ա Ր Ա Ն  

                       

  Տ Ա Ս Ն Ե Ր Կ ՈՒ Ե Ր Ո Ր Դ    Դ Ա Ս Ա Ր Ա Ն  

              

                                                          Տ Ա Ս Ն Ե Ր Կ ՈՒ Ե Ր Ո Ր Դ    Դ Ա Ս Ա Ր Ա Ն